خانه » محصولات

محصولات

زعفران گلچم طرح خاتم

زعفران گلچم طرح خاتم ۲ گرمی ادامه مطلب »

محصولات زعفران گلچم

    ادامه مطلب »

زعفران گلچم بسته بندی خاتم

ادامه مطلب »

زعفران یک گرم شیشه ای با درب چوب پنبه

ادامه مطلب »

محصولات جدید

محصولات جدید در دو توع بسته بندی پاکتی و کریستالی عرضه شده اند. – بسته بندی های پاکتی دارای سه وزن ۱ گرم – ۲ گرم و ۴ گرم می باشند. – بسته بندی های قوطی های کریستالی دارای سه وزن نیم گرم – ۱ گرم و ۲ گرم می باشند.   ادامه مطلب »