خانه » ۱۳۹۶ » اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

محصولات جدید

محصولات جدید در دو توع بسته بندی پاکتی و کریستالی عرضه شده اند. – بسته بندی های پاکتی دارای سه وزن ۱ گرم – ۲ گرم و ۴ گرم می باشند. – بسته بندی های قوطی های کریستالی دارای سه وزن نیم گرم – ۱ گرم و ۲ گرم می باشند.   ادامه مطلب »